פרק חמישי אורי צבי גרינברג ב'רחובות הנהר'

' רחובות הנהר' של אורי צבי גרינברג הנה היצירה הבודדת החשובה ביותר בספרות העברית העוסקת בשואה . אולם לא מדובר כאן כלל ועיקר בשירה שהומצאה זה עתה כמענה לשואה . בזמן המלחמה היה גרינברג ( 1980-1894 ) משורר בגיל העמידה , שכבר פרסם ספרי שירה רבים ואף יצר סגנון כתיבה מפותח ואישי ייחודי עד מאוד . באמצעות סגנון הכתיבה הזה השתדל גרינברג עתה להיענות לאתגר של העיסוק בשואה . אלא שניסיונו זה נתקל בקושי , והרצף בין שתי התקופות ביצירתו אינו שלם . זהו בדיוק הדבר המשמעותי ביותר ב'רחובות הנהר' ו העובדה שגרינברג שולט רק באופן חלקי ביכולתו השירית , והצעדים שבהם הוא נוקט כדי לשוב ולאחוז בשליחותו כמשורר . מלחמת העולם הראשונה היתה כור ההיתוך של יצירת גרינברג . ההרג וההרס שפגעו ביהודים בשנות המלחמה , המהפכה הרוסית ומלחמת האזרחים ברוסיה היו גדולים בהרבה מכל אסון קודם שנחרט בזיכרון היהודים בתקופה המודרנית . בשנים 1881 ו 1882 מצאו את מותם מאות אחדות ; בין 1903 ל 1905 נהרגו אלפים אחדים ; בין 1917 ל 1920 מתו 60 , 000 יהודים , שרובם נספו בפוגרומים ולא כחיילים במדים של אחד הצדדים הלוחמים . אל מעשי הטבח נלוו עקירת ...  אל הספר
מוסד ביאליק