הערה מקדימה

מדהים להיווכח כיצד נמנעה הספרות העברית , לכל דורותיה , מלגעת בנושא השואה , ובמיוחד בעשר השנים שלאחריה . [ ... ] רק אורי צבי גרינברג , שחי מתוך קונפליקט אופוזיציוני במציאות הארץ ישראלית , מסוגל לצאת בשיריו הנפלאים ב'רחרבות הנהר . ' ספרות דור מלחמת השחרור נגעה בנושא זה בעשר השנים שלאחר המלחמה מתוך תחושת בושה , אי הבנה , אשמה ולפעמים אף גועל . דבר לא היה רחוק מחוויית השואה מאשר חוויית מלחמת השחרור . ספרות ניצולי השואה עצמם , כמו זו של ק . צטניק , היתה מובדלת ותחומה בתוך גטו . רק עם הופעתו של אהרן אפלפלד , בסוף שנות החמישים , החלה ספרות השואה לקבל עומק וכיוון . הוא הוציא את ספרות השואה מן הגטו שבו הושמה בתוך הספרות העברית . אני זוכר אותו קורא לפנינו את סיפוריו הראשונים בחדרו הקטן בירושלים . מיד הרגשנו כולנו : אכן , נמצא כאן קוד אמנותי חדש , המאפשר לנו לקלוט חוויה זו דרך יצירה אמנותית שאין צורך לעשות לה 'הנחה' או 'טובה . ' היא עומדת בקריטריונים האמנותיים כמו כל יצירת אמן טובה . א"ב יהושע ' עם כל הסיוגים הנחוצים , ההערכה של א"ב יהושע היא מדויקת . בתקופה שבין מלחמת העולם השנייה למשפט אייכמן ב...  אל הספר
מוסד ביאליק