פרק ראשון הרטוריקה של מגילת איכה

אלף וחמש מאות שנים לפני חורבן הבית הראשון נכבשה עיר המדינה השומרית הגדולה , אור , בידי פולשים מעילם . המאורע מונצח בשיר מרשים של חמש מאות שורות , המתאר את המשברים הכבירים של תרבות עתיקה הנתונה בתהליך של התפוררות . השיר 'קינה על העיר אור' חושף לעינינו עולם שנחרב : השדות מצמיחים עשבים מרים , מי תעלות ההשקיה עלו על גדותיהן ; דירי הצאן נמחקו מעל פני האדמה ; הבעל אינו מביט עוד בחיבה אל פני רעייתו והילד אינו יושב עוד לבטח על ברכי הוריו ; פני הניצולים שחות עד עפר מפני הרעב שמעוות את גידיהם ; מזבחות המקדשים נותצו וקורבנות שעת ערבית פסקו . 'כמו שור שהוטח ארצה באחת במשיכת החבל הנעוץ באפר נפלה אור ; תושביה גוססים 1 ' כמו דגים שנתפסו בכף . ' האל של העיר , סין , מזועזע מריבוי הייסורים , מתייצב לפני אביו אנליל , ראש האלים , כדי לבקשו שיחזיר את העיר אל תחת כנפי החסות השמימית . מה היה חטאה של אור , מפציר סין , שבגללו הפנה לה אנליל עורף ? אנליל , המדבר בשם מועצת האלים , משיב : אין להשיב אחור את פסק הדין של המועצה . אין להפוך את דברו של אנליל . ניתנה מלוכה לאור , אך לא ממשלת נצח , מלכותה , ממשלתה , נגזר...  אל הספר
מוסד ביאליק