חורבן תגובות בספרות העברית על אסונות לאומיים

אלן מינץ אלן מינץ חורבן תגובות בספרות העברית על אסונות לאומיים אלן מינץ חורבן תגובות בספרות העברית על אסונות לאומיים תרגם מאנגלית יצחק קומם מוסד ביאליק ירושלים Alan Mintz H URBAN RESPONSES TO CATASTROPHE IN HEBREW LITERATURE First published by Columbia University press Guildford , Surrey New York Copyright © 1984 Columbia University Press All Rights Reserved  אל הספר
מוסד ביאליק