מפתח העניינים

האגודה המרכזית CV ( גרמניה ) 36 23 11 77-76 71 62-61 54-53 46 43 ^ 1 37 287 286 283 282 113 92 88-87 80 אוסטריה , אוסטרים 207 177 162 132 274 268 248 245 232 223 אוקראינה , אוקראינים 185 177 אורתודוקסיה , אורתודוקסים 292-291 16 בגרמניה 94 74-73 72-66 44 37 36 106 בהונגריה 232 225 209 205 25 21 278 267-261 235-234 אחד עשר בנובמבר , יום הפסקת האש ( צרפת ) 199 170-167 127 124 ה"אחדות הקדושה" ( צרפת ) 160 143 121 283 199 169 איטליה 230 164 132 131 64 אינקוויזיציה 214 188 183 175 128 אירופה , תרבות אירופה 100 59 52 13 164 149 145-144 138 134 133 128 191 190-189 187 184-183 179 166 -260 257 251 223 215 214 198 197 276 272 271 261 אלג ' יר 155 אלזם , אלזס לורן 167 150-149 136 106 193 174 173-172 אלכסנדריה ( ראו גם : גלות אלכסנדריה ) 110 אמנציפציה , עידן האמנציפציה 32-11 7  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי