מפתח השמות

אאורבך , ישראל 92-91 אברבנאל , דון יצחק 117 112 106-104 103 אוטווש , יוסף 285 248-247 אופנהיימר , יוסף זיסקינד ( היהודי זים ) 79 אורבך , משה 68 אחשוורוש ( היהודי הנודד ) 129 112- 111 אימרדי , בלה 226 אישטוון הקדוש ( המלך אישטוון ) -210 206 292 284 249 246 238 231-225 211 אלבוגן , איסמר 106 105 88 85 78-76 41 285 אלוסר , ארתור 101-99 98 אלטמן , אדולף 112 אליאס , מרקוס 72-71 67-66 אנדרסון , בנדיקט 18 17 אנצ ' ל , רוברט 196-195 אסמן , יאן 19 ארפד 211-210 אשהיים , סטיבן 42 אשלבכר , מקם 52 51-50 אשר , שאול 98 באלאגי , ארנו 285 251-250 245 214 בארדושי , לאסלו 242 241 בארון , שלום 15 בארם , מורים 121 בובר , מרטין 271 בונה , ז ' ורז ' 162 בטלן , אישטוון 208 ביילינקי , ז'אק 193 173 ביםמארק , אוטו פון 159 67 40 בלה הרביעי 225 בלום , ליאון 162 156 146 126 בלומנפלד , קורט 89 48  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי