ספרות מחקר

איכלר , חוה , "ייחודה של התנועה הציונית בהונגריה בין שתי מלחמות העולם , " יהדות זמננו 5 ( תשמ " ט , ( עמ ' 114-91 אנדרסון , בנדיקט , קהילות מדומיינות , תרגם דן דאור , תל אביב תשנ"ט בורוט , יעקב , "רוח חדשה בקרב אחינו באשכנז : " המפנה בדרכה של יהדות גרמניה בסוף המאה התשע עשרה , ירושלים תשנ " ט בורוט , יעקב ועודד היילברונר ( עורכים , ( האנטישמיות הגרמנית : הערכה מחדש , תרגם יעקב גוטשלק , תל אביב תש " ם בלוך , שארל , "צרפת , גרמניה ומדיניות המעצמות בתקופת מלחמת האזרחים , " זמנים 23 / 22 ( סתיו , ( 1986 עמ' 117-104 בן ארי , ניצה , רומן עם העבר : הרומן ההיסטורי היהודי הגרמני מן המאה ה 19 ויצירתה של ספרות לאומית , תל אביב תשנ " ז ברויאר , מרדכי , עדה ודיוקנה : אורתודוקסיה יהודית ברייך הגרמני , , 1918-1871 ירושלים תשנ " א ברנר , מיכאל , תחיית התרבות היהודית בגרמניה הוויימארית , תרגמה עדה פלדור , ירושלים תשם"ד ברקוביץ , חיים , מסורת ומהפכה : תרבות יהודית בצרפת בראשית העת החדשה , תרגמה איילת םקסטין , ירושלים תשם " ז גורני , יוסף , החיפוש אחר הזהות הלאומית , תל אביב תש '' ן גלנר , ארנםט , לאומי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי