סיכום

התנהלותה של המחשבה הציבורית היהודית בהונגריה בשנים שנידונו בפרק זה ופנייתם של הדוברים היהודים ל"עבר השימושי " מציבות מקרה מבחן מעניין וייחודי של דרך התמודדת ™ של קהילה יהודית אירופית משתלבת עם משמעותם העכשווית של האירועים באירופה בעיצומם של ימי השואה . כמי שאירועי השואה התרחשו עד אביב 1944 בעיקר מעבר לגבולותיהם הוסיפו מרבית דוברי הקבוצות המרכזיות ביהדות ההונגרית להיאחז ב " מיתום יוצר המולדת " שקשר אותם לארצם מאז עידן האמנציפציה , וניסו למצוא בו פשר ונחמה לסבלם , ולעתים אף תקווה לעתיד טוב יותר . Erno Marton , "Az elso emancipacio a tortenelem merlegen" , in Erno Marton et al ., 91 Az emancipacio miiltja esjovqje : Negy tamdmany , Kolozsvar 1942 , p . 46 92 ראו גם את שלושת המאמרים האחרים בקובץ הנזכר בהערה הקודמת . וכן ראו Miklos Buk , A . kelezereves lit : A zsidokerdes tortenetszociologidja , Budapest 1943 על בוק וספרו ראו גם ריאיון עם ד"ר משה בוק , אפריל , 1958 ארכיון יד ושם . 03 / 1007 93 ראו בעיקר ; "Az emancipacio miiltja es jovoje" , MZsL , 16 . 7 . 1942 וכן ראו "Tisztazzuk a fogal...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי