משבר האסימילציה והתחייה הלאומית: פרשנויות ציוניות

השיח הפוליטי ופרשנות העבר שאחריהם עקבנו עד כה בפרק זה נראים במידה רבה כהמשך והעמקה של השיח משנות השלושים המאוחרות , ועל פי רוב לא ניתן למצוא בהם תמורות משמעותיות יותר . לכאורה קשה להבין זאת . גם אם יהודי הונגריה לא יכלו לדעת בבירור מה היו ממדי הקטסטרופה שפקדה את מרבית הקהילות היהודיות Salamon Stern , "Uj kor , iij neveles" , OZsU , 1 . 2 . 1943 67 Dezso Korein , "Az asszimilacio csodbe jutott" , OZsU , 29 . 10 . 1943 68 69 השוו אל Dezso Korein , "A Haromhet" , OZsU , 20 . 7 . 1943 השכנות בשנות הארבעים המוקדמות וגם אם העיתונות שלהם לא הייתה חופשית לחלוטין , ניתן היה בכל זאת לצפות ליותר אזכורים והתייחסויות לאירועי המלחמה ולמצוקה הקשה של היהודים בפולין ובמדינות נוספות . נדמה כי מיעוט ההתייחסויות לכך נובע מהתרבות הפוליטית של יהדות האמנציפציה בהונגריה , שנטתה במשך שני דורות לפחות להיות מרוכזת מאוד בעצמה ובבעיותיה . מנקודת מבט זו לא רק השמועות על המתרחש בתחומי השלטון הגרמני אלא אפילו גירושם של 14 , 000 עד 16 , 000 יהודים "זרים " מתחום השלטון ההונגרי , שהוביל לרציחתם , לא הביא לשינוי משמעותי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי