הנרטיב האורתודוקסי

למרות השינויים הדמוגרפיים בהרכבה של יהדות הונגריה - השבתם לתחומה בשלהי שנות השלושים ובראשית שנות הארבעים של יהודים אורתודוקסים בעלי מסורת מתבדלת ( שמכונים לעתים בהיסטוריוגרפיה "האורתודוקסיה המזרחית - (" הוסיפה הקהילה האורתודוקסית המרכזית להתנהל מבודפשט . לעובדה זו הייתה משמעות רבה , משום ש " האורתודוקסייה המערבית , " שהתפתחה בערי הונגריה ובעיקר בבודפשט משלהי המאה התשע עשרה , עברה אקולטורציה הונגרית והייתה בעלת אוריינטציה רדיקלים את המבנה השמרני של החברה ההונגרית וקראו ליתר דמוקרטיזציה שלה . רבים מהכותבים בו , שהמוכר שבהם היה אחד המייסדים והעורכים , , Oszkar Jaszi היו יהודים . על ביקורתם של בני חוג זה על הממסד הפוליטי ההונגרי ראו Gabor Vermes , lstvdn Tisza : The Liberal Vision and Conservative Statecraft of a Mag \> ar Nationalist , New York ; l 985 , pp . 150-160 ברוך ירון , התבוללות יהודים ורדיקליזם הונגרי , ירושלים תשמ " ה . Aladar Komlos , "A magyar zsido iro iitjai " , Ararat , 1939 , p . 132 ; "Eloszo" , Ararat , 53 . 1941 , p . 7 לעמדה דומה ביסודה לזו של קומלוש ראו Laszlo Bakony...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי