ההשתלבות וגבולותיה: הנרטיב הליברלי הביקורתי

הנרטיב הנאולוגי המסורתי לא מצא שום דופי בליברליזם ההונגרי ובהתנהגותם של יהודי הונגריה בעידן האמנציפציה , ונימק את הפגיעה במעמד היהודים בהתערבותם של כוחות זרים . לעומת עמדות אלו ניסו פובליציסטים ואנשי ציבור אחדים שבאו מרקע נאולוגי לפתח עמדה ביקורתית יותר , שתעניק פשר להתפתחויות החדשות . הם נמנעו מתיאור אידאלי של היהדות ההונגרית המודרנית , והתייחסו לבעיות ולקשיים בעבר ובהווה . המתונים שבהם כיוונו את ביקורתם בעיקר לחוסנה הפנימי של הקהילה היהודית , והצביעו על פיצולה הפנימי בעידן האמנציפציה ועל חוסר איזון בריא בין היהדות להונגריות . אחרים לא נרתעו מלהצביע על מהלכים מוטעים או בלתי שקולים מצד היהודים שניתן להיעזר בהם כדי להסביר , לפחות באופן חלקי , את הסיבות למשבר העכשווי . עם זאת נותרו כותבים אלה נאמנים ביסודו של דבר לחזון הנאולוגי הליברלי : הם לא נטו לאורתודוקסייה או לציונות , אלא שאפו ביסודו של דבר להמשך שילובם של היהודים בחברה ובתרבות ההונגרית , גם אם על בסיס נוסחה שונה מזו של הדור האחרון של יהדות האמנציפציה ההונגרית . באוקטובר 1939 הוקם בבודפשט "מפעל העזרה הארצי של יהודי הונגריה" Orszago...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי