לאומיות הונגרית ופטריוטיות יהודית בראי ההשקפה הנאולוגית

בפברואר 1940 ציין הביטאון הנאולוגי Magyar Zsidok Lapja את יובל המאה לראשיתה של החקיקה שהובילה לאמנציפציה של היהודים בהונגריה . החוק , שהתקבל על ידי הדיאט ההונגרי ב , 1840 תואר כראשיתו של התהליך שנמשך עם הענקת שוויון הזכויות המלא ליהודים בתקופת מאבק השחרור ההונגרי ב , 1849 דוכא על ידי של גרמניה הנאצית . ראו Mario D . Fenyo , "Did Hungarian Intellectuals Resist or Betray ?" , in Nandor Dreisziger ( ed . ) , Hungary in the Ageof Total War ( 1938-1948 ) , New York 1998 , pp . 123-132 ; Romsics , Hungaiy in the Twentieth Century ( n . I above ) , pp . 208-209 האוסטרים , אך מומש בסופו של דבר במסגרת חוקי האמנציפציה והרצפצייה בהמשך המאה התשע עשרה . סקירה שיטתית יותר של הרקע ההיסטורי ליובל זה פורסמה על ידי ארנו באלאגי , מהדוברים הבולטים של המחנה הנאולוגי , בשנתון החברה הספרותית היהודית ההונגרית . באלאגי תיאר את התקדמות האמנציפציה משלהי המאה השמונה עשרה ועד 1867 כפרי פעילותם והשקפת העולם האצילה של גדולי הרוח ההונגריים שתמכו בה לעומת המדיניות האוסטרית השמרנית . גם היהודים מצדם בחרו בלאומיות ההו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי