מורשת האמנציפציה והאסימילציה לנוכח החוק היהודי השני

מצבם של יהודי הונגריה הוחמר מאוד באביב , 1939 עם סיום תהליך העברתו של החוק היהודי השני . החוק החדש הטיל על היהודים מגבלות קשות בהרבה לעומת החוק הראשון , וניכרה בו הסלמה גם מן הבחינה ההצהרתית : בשעה שהחוק הראשון הוצג כמיועד להבטיח "יתר איזון " בחיים החברתיים והכלכליים בהונגריה , החוק השני הצהיר במפורש על הגבלת היהודים . יתרה מזאת , החוק החדש אף הגדיר את המונח "יהודי " בדרך גזענית , וקבע שגם מי שטבלו לנצרות אחרי אוגוסט 1919 ( מועד דיכוי המשטר הקומוניסטי המהפכני של בלה קרן ) נחשבים יהודים . אמנם ביטאוניהם המרכזיים של יהודי הונגריה , ובראשם EgyeniSseg הליברלי נאולוגי Zsidd Ujsdg" \ האורתודוקסי , נסגרו בהוראת השלטונות עוד ב 1 בינואר ; 1939 אך שני הביטאונים החדשים - הנאולוגי Magyar Zsiddk Lap / a והאורתודוקםי הוותיקים ( להבדיל מהמהגרים החדשים ממזרח אירופה ) במדינה ההונגרית הנוצרית ורגיעה ביחסיהם עם ההונגרים הנוצרים ; ראו Gyula Szekfii , Haiom nemzedek is ami utana Mvetkezik , Budapest 1934 , pp . 443 ^ 44 נאום ההספד שנשא סקפו כעבור מספר שנים , ביוני , 1943 על קברו של ההיסטוריון היהודי מרצא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי