לנוכח החוק היהודי הראשון

בשלהי 1937 ציינה העיתונות היהודית את יובל שבעים השנה לאמנציפציה שהוענקה ליהודי הונגריה . כותבים שונים , בעיקר מן המחנה הליברלי נאולוגי , סקרו את התהליך שהביא להענקת מה שכינה אחד מהם "המגנה כרטה של יהדות הונגריה . " מתוך מודעות למאבקי ההווה לשמירה על הישגי האמנציפציה התייחסו הכותבים מצד אחד למאבקים שנדרשו לשם השגתה , אך מן הצד האחר הציגו את ההכרעה שנתקבלה בסופו של דבר ב 1867 כפרי של קונסנזוס נורמטיבי - הכרעה לאומית של האומה ההונגרית ולא רק Gyorgy Kecskemeti , "Vilagproblemak sodraban" , Mull es Jovo , September 1936 , 32 pp . 228-229 ניצחון של אחד המחנות הפוליטיים שפעלו בה . יובל השבעים שב והוזכר בדברים שנישאו באספה של קהילת בודפשט בינואר , 1938 ונקשר באופן ישיר יותר לתחושת חוסר הביטחון של העידן החדש ולסכנה העכשווית של אבדן האמנציפציה . רק גדולת ההיסטוריה של העבר , אמר אחד הדוברים , תוכל להוות בסים לביטחוננו גם בעתיד . תחושת חוסר הביטחון של יהודי הונגריה במעמדם גברה בשנת 1937 על רקע ההתפתחויות בפוליטיקה ההונגרית . במהלך שנה זו הכריז ראש הממשלה החדש קלמן דאראני , ( Daranyi ) על קיומה של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי