מול המפנה בגרמניה

בעקבות עליית הנאצים לשלטון בגרמניה התמודדו דוברים יהודים הונגרים עם שאלת משמעותו ההיסטורית של המפנה בגרמניה ביחס לעתידה של יהדות האמנציפציה . בדומה לכותבים היהודים בצרפת בת הזמן התלבטו גם המשקיפים היהודים ההונגרים בשאלת משמעותם של האירועים בגרמניה ביחס לתהליך הקדמה , בייחודם בהיסטוריה היהודית ובמקומם בתולדות המרטירולוגיה היהודית . ברקע להתעניינות זו עמדה כמובן גם התמודדותם עם שאלת היתכנותם של אירועים דומים בארצם שלהם . התגובות הראשונות , בעיקר מקרב דוברי המחנה הליברלי נאולוגי , התאפיינו בתדהמה וחוסר אמונה . קשה להאמין שכך יכלו הדברים להתגלגל דווקא בארצם של גתה ושילר , טען ביוני 1933 חבר הפרלמנט ההונגרי והכלכלן פאל שנדור ( יליד , ( 1860 במאמר בביטאון EgyenlSseg ( שוויון , ( שנחשב לביטאון המרכזי המזוהה עם המחנה הליברלי נאולוגי . אכן היהודים היו נתונים תחת דיכוי לאורך אלפי שנות היסטוריה , הוסיף idoszakban " , in Magyarorszag a XX . szazadban , vol . 5 , Szekszard 2000 , pp . . 292-304 על הפולמוס בין סקפו למבקריו ראו Vardy , Modern Hungarian Historiography ( n . 2 above ) , pp . 121-128 ;...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי