תמונת העבר ההונגרית הלאומית: מלאומיות ליברלית לשמרנות נוצרית

למעבר של מרכז הכובד של התרבות הפוליטית ההונגרית מהליברליזם של העידן האוםטרו הונגרי הדואליסטי לשמרנות הנוצרית של העידן שאחרי מלחמת העולם הראשונה היו השלכות על תפיסת העבר ההונגרי וייצוגיו . בהונגריה הליברלית בעשורים שלפני מלחמת העולם הראשונה , שהאליטה הפוליטית שלה העניקה זכויות אזרחיות לכל תושביה והפעילה מדיניות של מאג'אריזציה ביחס למיעוטים הגדולים שחיו בתחומה , סייע ממסד ההיסטוריונים בני הזמן , שהדמות הבולטת בו היה קלמן תאלי , ( Thaly ) בגיבוש נרטיב היסטורי לאומי שעלה בקנה אחד עם מגמות אלו . כך רווחה הנטייה לעבודת איסוף מקורות , ונכתבה היסטוריה לאומית שהדגישה את שלמותה האינטגרלית של הונגריה על פני כל שטחי ממלכתו של אישטוון , המלך המייסד , והעניקה לגיטימציה לשלטונה על מיעוטים אתניים לא הונגריים . הדגשת ריבונותה המחודשת של הונגריה הביאה גם להרואיזציה של מאבקי חירות לאומיים של ההונגרים נגד ההשפעה ההבסבורגית והגרמנית - בראש ובראשונה "מאבק השחרור " ( szabadsagharc ) של 1848 / 9 והדמויות שפעלו אז , ובראשן לאיוש קושוט . ( Kossuth ) ציונו ב 1896 של חג המילניום - מלאת אלף שנים ל"כיבוש המולדת" (...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי