פרק חמישי מול שקיעת האמנציפציה

מאז ראשית המודרניזציה ביהדות הונגריה , ובעיקר מאז הענקתה של אמנציפציה מלאה ליהודי הונגריה בשנת , 1867 הלך והתגבש ביהדות הונגריה מחנה מרכזי שהיה מזוהה עם אתוס ההשתלבות והאמנציפציה . מחנה זה כלל בראש ובראשונה את הקהילות הנאולוגיות , ובראשן קהילת פשט , ובהדרגה הצטרפו אליו גם דוברי הסקטור האורתודוקסי המודרני המערבי , שלמרות השסע הדתי בינם לבין הנאולוגים קיבלו על עצמם ערכים פוליטיים דומים ביסודם . התרבות הפוליטית של יהדות האמנציפציה הפכה אפוא בהונגריה שלפני מלחמת העולם הראשונה לנחלתו של חלק ניכר מיהודי הונגריה , אך לא רוב מכריע כמו בגרמניה ובצרפת . לצד הסקטורים המשתלבים המודרניים התקיים בהונגריה סקטור אורתודוקסי קיצוני , חסידי בחלקו הגדול , שהתרכז בצפוךמזרח המדינה , והסתייג מאוד מתהליכי המודרניזציה , ובכלל זה מקבלת הלשון , התרבות וההזדהות הפוליטית ההונגרית . ? במרכז תודעתם העצמית הציבורית של היהודים המודרניים בהונגריה בעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים - בראש ובראשונה הנאולוגים , וכן האורתודוקסים המודרניים - עמדה אפוא השאיפה להשתלב בסביבה ההונגרית , לממש ולבסס את האמנציפ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי