סיכום

ההסלמה במשבר שפקד את יהדות אירופה מאז האנשלוס של אוסטריה וההתרחשויות בצרפת בשלהי שנות השלושים הטביעו את חותמן על סדר היום של היהודים בצרפת ולחצו עליהם ביתר שאת לבחון מחדש את תפיסת העולם ההיסטורית שלהם , ובראשה אמונתם באידאל הקדמה . קו פרשני אחד , שדוברי הממסד היהודי הצרפתי הוסיפו לאחוז בו והדיו ניכרו גם אצל חלק מדוברי המהגרים , המשיך להדגיש את ייחודה של צרפת לעומת המדינות הפשיסטיות , ובראשן גרמניה , ולהסתמך על מורשת המהפכה . כפי שראינו בפרק הקודם נטו הדוברים היהודים בצרפת אחרי 1933 להציג תמונה 104 וו ' וועוויארקע , "איך גלויב אין פראנקרייך , " פאריזער היינט , . 27 . 5 . 1940 שלילית מהותנית של ההיסטוריה הגרמנית ולתאר אותה כמהלך ארוך טווח שהוביל לעלייתו של הנאציזם ; אולם התפשטות הפשיזם והאנטישמיות באירופה בשלהי שנות השלושים הסיטה את עיקר הדיון לייצוגים מהותניים חיוביים של המורשת הצרפתית מול האיום הפשיסטי המתפשט . קולות אלו אף גברו ב , 1939 עת צוין יובל ה 150 למהפכה בסימן התקרבותה של המלחמה , שנראתה יותר ויותר בלתי נמנעת . בחודשים אלו החלה להתבלט גם הגישה שהציגה את צרפת , עם בריטניה ולע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי