יובל המאה וחמישים למהפכה ופרוץ מלחמת העולם השנייה

באביב ובקיץ של 1939 ציינה צרפת בסדרה של טקסים את יובל ה 150 לפרוץ המהפכה הצרפתית . מטבע הדברים הושפעו אירועי היובל מהתמורות הפוליטיות בצרפת , מהאווירה הביךלאומית ששררה באותה עת , ובראש ובראשונה מההסלמה לקראת המלחמה . בעקבות פלישת הגרמנים לפראג במרס , 1939 הפרה בוטה של ההתחייבות שנטלו על עצמם במינכן , התגברו בצרפת ובבריטניה ההערכות שהמלחמה היא בלתי נמנעת , והחלה ההיערכות לקראתה . הממשל הצרפתי , בהנהגת דלדיה , ביטל חלק ניכר מהרפורמות החברתיות של "החזית העממית" ואף קיבל קווי אופי אוטוריטריים , שהביאו היסטוריונים לכנות תקופה זו "הדיקטטורה של דלדיה . " בחודשים אלו ניכרו גם סימני התאוששות מסוימים במדינה ובחברה הצרפתית : הכלכלה החלה להיחלץ מהמיתון , צרפת החלה בתהליך התחמשות מואץ וכן ניהלה פעילות דיפלומטית ענפה במאמץ לבלום את גרמניה . לצד הלכי הרוח הפסימיים והמשך החרדה מפני המלחמה הקךבה ניסו חוגי השלטון בצרפת לעורר אווירה של תחייה פטריוטית , מהלך שאירועי יובל המהפכה השתלבו בו . ציון יובל ה 150 ברוח חדשה עלה בקנה אחד עם נטייתם של דוברים יהודים בצרפת להדגיש את הניגוד בין ערכי המהפכה הצרפתית לע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי