פולמוס "השיבה אל הגטו" ובחינתה המחודשת של האמנציפציה

לצד ההיאחזות בהיסטוריה היהודית הצרפתית ובערכי המהפכה הניעו אירועי 1938 את דוברי היהדות הצרפתית לפתח שיח ביקורתי יותר כלפי מורשת האמנציפציה ותפיסת הקדמה , ואף לעסוק במשמעותו של עידן הגטו בהיסטוריה היהודית . בינואר , 1938 עוד לפני האנשלום של אוסטריה , התייחס אחד מכותבי הפאריזער היינט לעובדה שהאוקראינים והליטאים מציינים את יום השנה למרד חמלניצקי , שהביא לפרעות ההמוניות של ת"ח ות"ט . כמעט שלוש מאות שנה עברו מאז אירועים נוראים אלו , הוא טוען , והשאלה העומדת בפנינו היום היא האם בני העמים שבקרבם אנו חיים כיום הפכו להיות טובים יותר מאשר אלו שחיו אז . העידן שחלף מאז לא היה , לטענתו , תקופה 46 וו ' וועוויארקע , "אידן אין דער פראנצויזישער רעוואלוציע , " חלק שלישי : "דעו קאמף פאר עמאנציפאציע , " פאריזער היינט , ; 17 . 4 . 1938 חלק שמיני : "פאריזער קאמונע שיקט א דעלעגאציע צו דער נאציאנאל פארזאמלונג , " פאריזער היינט , . 13 . 5 . 1938 47 וו ' וועוויארקע , "אידן אין דער פראנצויזישער רעוואלוציע , " חלק אחד עשר : "ווי אזוי די אידישע גלייכבארעכטיגונג איז אויפגענומען געווארען , " פאריזער היינט , . 7 . 6...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי