חיפוש הנחמה בזיכרון ההיסטורי: ההיאחזות בהיסטוריה היהודית בצרפת

על רקע הבידוד הגובר ותחושת המצוקה של יהודי צרפת ב 1938 התגברה נטייתם להיאחז בהיסטוריה ולשאוב ממנה עידוד ונחמה . אחד הביטויים המרכזיים למגמה זו היה ספרו של הרב יעקב קפלן , שכיהן מאז 1929 כרב של בית הכנסת הפריזאי הוותיק . Notre-Dame-de-Nazareth ספר זה , "עדויות על ישראל , " שדרך העריכה שלו והמוטיבציה הבסיסית של עורכו דומות לאלו של עבודות כינוס שנוצרו בתקופה זו על ידי יהודים במדינות אחרות , הוא דוגמה מובהקת ליצירה מודעת של "עבר שימושי . " . Raymond-Raoul Lambert "Vingt ans apres " , L'Univers Israelite , 1 1 . 1 1 . 1938 25 וראו התבטאויות נוספות בעיתונות היהודית הצרפתית בהקשר ליום השנה העשרים להפסקת האש : Editorial "Onze Novembre " , L'Univers Israelite , 11 . 1 1 . 1938 ; "La celebration du 20 eme anniversaire de l'Armistice " , L'Univers Israelite , 18 . 1 1 . 1938 . Jacob Kaplan , Temoignages sur Israel dans lalitterature frani ; aise , Paris 1938 26 וראו את התייחסותו של קפלן לעבודתו זו בריאיון שנערך אתו ארבעים שנה מאוחר יותר , ובו טען שהיא נועדה בעיקר להעלות את המורל של היהודים מול ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי