לנוכח המשבר: הערכות ופרספקטיבות היסטוריות בעיתונות היידיש

גל האירועים המאיים של שנת , 1938 שהחל בחודש מרס באנשלום של אוסטריה , עורר אצל הכותבים בעיתונות היהודית צורך לפרשו תוך התייחסות למגוון הקשרים היסטוריים . דיונים אלו בלטו בעיקר בעיתונות היידיש , ובראש ובראשונה בפאריזער היינט , שבהיותו עיתון יומי שילב לעתים בדיווחים השוטפים פרשנויות היסטוריות . לנוכח חורבנה של יהדות אוסטריה בחר , יוסף מילנר , למשל , להספיד את קהילת וינה על ידי תיאור תור הזהב שלה בהיסטוריה היהודית - העידן שבו הייתה וינה עיר ואם בישראל ושימשה מרכז להשכלה , תרבות יהודית ומדע . כעת , כך טוען מילנר , השתלטה על וינה הסתערות של כוחות ימי הביניים , מה שמעיד על השיגעון שהעולם כולו לוקה בו . תחושת הנסיגה ההיסטורית אל חשכת ימי הביניים נרמזה במאמר נוסף Vicki Caron , Uneasy Asylum : France and the Jewish Refugee Crisis , 1933-1942 , Stanford 1999 , pp . 171-205 , 268-295 David H . Weinbcrg , A Community on Trail : The Jewsof Paris in the 1930 s , Chicago & London 1977 , pp . 171-188 יוסף מילנער , "קיר ' יה , " פאריזער היינט , . 16 . 3 . 1938 למאמר נוסף שמספיד את יהדות וינה לנוכח חורבנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי