סיכום

יהודי צרפת , הן המקומיים והן המהגרים , לא עברו בשנים שנידונו בפרק זה זעזוע שמתקרב לזה שעבר על יהודי גרמניה מ 1933 והלאה , וממילא לא נאלצו לבחון באופן כה נוקב את תמונת עולמם ולעצב מחדש את תפיסותיהם ההיסטוריות ואת תודעת העבר שלהם . עם זאת הדיה של התמורה ההיסטורית שהתרחשה בגרמניה הגיעו גם לצרפת , הציבוריות היהודית בצרפת עקבה אחרי האירועים בגרמניה בין השאר באמצעות עיתוניה , ודובריה ניסו לתת להם פשר . לכך הצטרפו , כפי שראינו , השפעותיהם של המתחים הפנימיים בחברה ובפוליטיקה הצרפתית , שחוקרים מסוימים רואים אותם כמלחמת אזרחים , התגברות האווירה האנטישמית , ובעיקר המאבק סביב הגירת יהודים נוספים לצרפת . מבחינת תודעתם ההיסטורית של דוברי היהדות הצרפתית הוותיקה מול שורת האיומים הללו על עתיד המשטרים הדמוקרטיים ועל מעמדם של היהודים באירופה , כפי שהוצגה בפרק זה , בולטת היצמדותם לעולם הערכים והדימויים של עידן האמנציפציה וחוסר נכונותם לערער ולהרהר על יסודותיו . ההיסטוריה הצרפתית וההיסטוריה היהודית צרפתית שימשו עבורם כעוגן וכמקור של תקווה , ולפיכך נטו שלא לבחון 107 י ' ספערא , "די קאמונע פון 1871 און פראנ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי