פנתאון הגיבורים של יהודי צרפת

לעומת מרכזיותם של הגיבורים ההיסטוריים בתרבות הזיכרון היהודית גרמנית , כפי שהוצגה לעיל בחלק הקודם , התבססה אחיזתם של היהודים בצרפת על אירועים היסטוריים פורמטיביים , בראש ובראשונה המהפכה . עם זאת גם השיח היהודי בצרפת על שני ענפיו נאחז בדמויות היסטוריות , של יהודים וצרפתים כאחד , וניתן למצוא בו ייצוגים של דמויות אלו באופן רלוונטי לצורכי ההווה ואתגריו . הדמות הצרפתית המרכזית בפנתאון הגיבורים של יהודי צרפת היה הכומר אנרי בטיסט גרגואר , שדמותו נקשרה יותר מכל אדם אחר למאבק של יהודי צרפת על האמנציפציה ולהישגיהם בתקופת המהפכה . עוד ב , 1881 עת צוין יום השנה החמישים למותו של גרגואר , הרבו דוברי הציבור היהודי בצרפת לעסוק בדמותו כמייצג האמנציפציה והערכים 82 ב' ווינאגורא , "מאטעריאלן צו דער געשיכטע פון איינגעוואנדערטן יידישן ישעוו אץ פראנקרייך , " נייע פרעסע , . 1 . 2 . 1936 הרפובליקניים והאוניברסליים של המהפכה ( ערכים שהרפובליקה השלישית הצעירה חתרה אז לנכס לעצמה ) מול סכנות המלוכנות והקלריקליות . יובל המאה למותו של גרגואר , שחל ב 28 במאי , 1931 היה הזדמנות נוספת לתומכי הרפובליקה , ובכללם ליהודים...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי