אמנציפציה ואסימילציה - בחינתן מחדש בתנאי משבר

לצד בחינתו ופרשנותו של המפנה בפוליטיקה הגרמנית ובמעמד היהודים בגרמניה והניסיון לתת לו פשר נדרשו דוברים יהודים בצרפת להערכות כוללות יותר של תהליכי האמנציפציה והאסימילציה של היהודים באירופה . כמובן , האירועים בגרמניה עמדו ברקע הדיונים הללו , אך הם הושפעו גם מההםלמה במצב היהודים במזרח אירופה ( בראש ובראשונה בפולין , ( מהמתיחות הפוליטית הפנימית בצרפת עצמה וממשבר המהגרים המחריף . יתרה מזאת , הדיונים הללו המשיכו פולמוסים אידאולוגיים שעלו ביהדות צרפת עוד לפני המשברים של ראשית שנות השלושים . בשנת 1928 פורסם בפריז ספר בשם "האמנציפציה של היהודים , " פרי עטו של ברוך הגני , ( Hagani ) אינטלקטואל ציוני שנודע כתלמידו של מקס נורדאו . חשוב לציין שפרשנותו ההיסטורית של הגני אינה מייצגת כלל את המחנה היהודי המרכזי בצרפת , והיא אף רדיקלית יותר מעמדותיהם של מרבית דוברי קהילת המהגרים . עם זאת הדיון בה ישמש לנו נקודת פתיחה נוחה לדיון בפרשנויות ביקורתיות - ולאו דווקא מייצגות - של עידן האמנציפציה כפי שעלו בפובליציסטיקה היהודית בצרפת . הגני קרא תיגר על הפרשנות היהודית המקובלת של עידן האמנציפציה , בצרפת ובגרמניה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי