אירועי יובל ומקומות של זיכרון בתמונת העבר היהודי בגרמניה

אחת ממגוון הדרכים שבהן נדרשה העיתונות היהודית בגרמניה לעבר הייתה ציונם של ארועי יובל . אירועים מסוג זה הם חלק ממה שמתואר במחקר כ '' מקומות של זיכרון " - Fritz Friedlander , "Vom Werden des Geschichtsgefuhls , Zu Fricdrich Meineckes 25 'Entstehung des Historismus '" , CVZ , 10 . 12 . 1936 "Bibliographie judischer Werke " , CVZ , 24 . 10 . 1935 , 31 . 10 . 1935 , 7 . 11 . 1935 , etc . ; 26 'Bibliographie der Geschichte der judischen Diaspora " , CVZ , 2 . 4 , 1936 , 30 . 4 . 1936 , 14 . 5 . 1936 , 4 . 6 . 1936 Jacob Katz , Die Entstehung der Judenassimilalion in Deutschland , Inaugural 27 . Dissertation , Johann Wolfgang Goethe Universitat , Frankfurt a . M . 1935 , p . 3 וראו את התייחסותו של כ"ץ בזיכרונותיו לכתיבת עבודת הדוקטור בתקופה זו : יעקב כ"ץ , במו עיני : אוטוביוגרפיה של היסטוריון , ירושלים , 1989 עמ' . 84-82 אתרים שהמוקד שלהם הוא לאו דווקא במרחב הפיזי , אלא יכול להיות גם במקומות מסוימים ברצף הזמן . בשנים 1934-1933 ציינו יהודי גרמניה מספר אירועים שנגעו לתולדות עידן האמנציפציה . כ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי