היסטוריונים והיסטוריה בשירות הקהילה

באביב וקיץ 1934 פורסמה בביטאון האגודה המרכזית סדרה של שבעה מאמרים , פרי עטם של היסטוריונים יהודים , שעסקו בתולדות היהודים בגרמניה מאז התקופה הרומית ועד עידן האמנציפציה ' . פרסום סדרת מאמרים זו , וכן פרסומים רבים נוספים של מאמרים והרצאות ציבוריות , המחישו באופן בולט את התגייסותם של חוקרים מקצועיים - במו איםמר אלבוגן , זלמה שטרן ( טויבלר ) ואדולף קובר - לסייע לשכבות נרחבות בקהילה להתוודע לעבר היהודי באמצעות כתיבה פופולרית . אלבוגן , יליד , 1874 כיהן כרקטור בית הספר הגבוה למדע היהדות n ) ( Hochschu 1 e הליברלי בברלין , הקים מחדש וערך את "כתב העת לתולדות יהודי גרמניה" , ( Zeitschrift jiir die Geschichteder Juden in Dentschland ) מ , 1929 ומאז 1933 שימש חבר מרכזי בנציגות הארצית של יהודי גרמניה ופעל בעיקר בתחום החינוך . כתיבתו בנושאים היסטוריים , כמו על חשיבות ההוראה והמחקר בתחום בתקופה הקשה שבה היו נתונים יהודי גרמניה , התקבלה בעניין ועוררה תגובות ציבוריות ; והעיון בתגובות אלו עשוי לסייע להבנת המתח בין מחויבותם המדעית של החוקרים בני הזמן למעורבותם בהפיכתו של העבר לשימושי . אלבוגן היגר מג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי