סיכום

בשנת 1935 ערכו שירותי הביטחון הנאציים דו " ח שסקר את המגמות החדשות בספרות היהודית בגרמניה . עורכי הדו " ח התייחסו לשתי מגמות בסיסיות שניתן לזהות בספרות היהודית . במרכז המגמה הראשונה , כך נטען בדו " ח , עומדת קריאה להתאספות , Neue Tendenzen im judischen Schrifttum 122 ארכיון יד ושם 051 / OSOBI / 52 מחודשת של היהודים בגטו . כותבי הדו '' ח הזכירו את ספרו של שוואב כדוגמה מובהקת למגמה הזו , ובאופן אחר גם את ספרו של פרינץ ; שניהם מצביעים , כל אחד בדרכו , על מקור התהליך ההיסטורי שהביא לשקיעת היהדות בעידן האמנציפציה , עורכים הרואיזציה לחיי הגטו וקוראים ליהודים לחזור לאחור . במוקד המגמה השנייה שזיהו החוקרים הנאצים עמד המשך היאחזותם של היהודים בלאומיות הגרמנית , ותומכיה חתרו להמחיש כי היהודים כל כך משולבים בהיסטוריה הגרמנית עד כי הקשר הזה אינו ניתן להתרה . החוקרים הנאצים התייחסו למשמעויות האפשריות של שתי המגמות הללו ביחס לעתיד היהודים בגרמניה ולסכנות שכל אחת מהן ייצגה מנקודת המבט הנאצית : המגמה הראשונה עלולה לטפח גאוות שווא יהודית שתשמש בסיס להתנגדות למשטר , והשנייה עלולה לפגוע במדיניות הוצאתם ש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי