השיח האורתודוקסי: בין תאולוגיה להיסטוריה

לצד השיח ההיסטורי שניהלו כותבים ליברלים וציונים וניסיונותיהם לתת פשר למשבר של יהודי גרמניה באופן שיתאים לתפיסת עולמם התנהלו דיונים בשאלת משמעותה של ההיסטוריה היהודית גם בחוגי המיעוט האורתודוקסי שביהדות גרמניה . דוברים אורתודוקסים , בעיקר על גבי הביטאון , De >? hraelit התייחסו אמנם לעמדות שעלו אצל דוברים ליברלים וציונים , אך השיח שניהלו היה במידה רבה שיח פנימי סגור שכותבים מעטים למדי נטלו בו חלק ( לעתים באופן אנונימי , ( והוא לא עורר תגובות של ממש אצל דוברי המחנות היהודיים האחרים . בקיץ ובסתיו 1932 הופיע Der Israelite מאמר בן שלושה חלקים תחת הכותרת " קצה של אשליה . " כתב אותו מרקום אליאם , יליד , 1886 ששימש כמנהל בית הספר על שם הרב שמשון רפאל הירש בפרנקפורט עד להגירתו לארצות הברית ב . 1939 בדומה לדוברים יהודים אחרים ניסה אליאס להסביר את המשמעות וההשלכות של שקיעת העידן הליברלי . המאה התשע עשרה , כך טען , העמידה את יהודי גרמניה בפני פאטה מורגנה , אשליה שהניעה אותם לנסות להימלט מעברם ומייעודם הנצחי אל ההווה והזמניות . ( Zeitlichkeit ) מהלך זה של האסימילציה , שהושתת על השיטה הפוליטית הליבר...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי