מול המשטר החדש: הפנייה אל ההיסטוריה היהודית

עלייתה של המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה והגל הראשון של הצעדים האנטישמיים של המשטר החדש - החרם הכלכלי , ראשית החקיקה האנטי יהודית ועוד - הביאו מטבע הדברים ליצירתה של תודעת משבר קשה אצל יהודי גרמניה . הצורך הגובר שלהם להבין ולהעריך את מצבם החדש , וכן חוסר היכולת של דוברי המחנות היהודיים השונים לדון בחופשיות בשאלות פוליטיות עכשוויות , הגבירו את נטייתם לפנות אל 47 שם , עמי . 30-29 48 שם , עמ י . 25-19 49 לתגובת דובר יהודי ליברלי מרכזי ראו Ludwig Hollander , "Zum Problem des neuen . deutschen Nationalismus " , CVZ , 20 . 5 . 1932 להערכה כי מרבית הדוברים הציונים בגרמניה דחו את תפיסותיו של קרויאנקר ראו אצל ריינהרץ , "תגובות האגודה המרכזית וההתאחדות הציונית " ( לעיל הערה , ( 42 עמ' . 60-59 ההיסטוריה היהודית ולנסות לשאוב ממנה פשר למצבם , ללמוד ממנה לקח על טעויות העבר , ואולי אף למצוא בה נחמה לסבלם . בשבועות הראשונים שאחרי ה 30 בינואר 1933 המשיכו להופיע בעיתונות היהודית הליברלית מאמרים שניתן לראותם כמעין קרב מאסף נגד תפיסותיו של הנאציזם העולה . ב 16 במרס פרסם ביטאון האגודה המרכזית מאמר בתגובה ע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי