מול שקיעת הליברליזם: השיח ההיסטורי היהודי בשלהי רפובליקת ויימר

בשנותיה האחרונות של רפובליקת ויימר נדרשו דוברים יהודים גרמנים לעסוק יותר בשאלות היסטוריות תוך ניסיון להבין ולהעניק פשר למפנה ההיסטורי העובר על ארצם . היסטוריונים יהודים בולטים בני הזמן , כמו איםמר אלבוגן , זלמה שטרן ואיסמר פרוינד , פרסמו נוסף על מחקריהם גם מאמרים בעיתונים ובכתבי עת שנועדו לציבור היהודי הרחב , בעיקר בביטאון האגודה המרכזית , Central Verein Zeitung שבו נידונו Karen Schonwalder , Historiker und Politik : Geschichtswissenschaft im National- 18 sozialismus , Frankfurt a . M . & New York 1992 , pp . 20-65 19 על ניסיונות לגבש ולמסד תפיסת עולם היסטורית נאצית ראו Karl Ferdinand Werner , Das . NS Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft , Stuttgart 1967 על השימוש של ראשי המשטר הנאצי בהיסטוריה לקידום מטרותיהם האידאולוגיות והפוליטיות ראו Frank-Lothar Kroll , Utopie als Ideologie : Geschichtsdenken und politisches . Handeln im Dritten Reich , Paderborn , Munchen , Wien & Zurich 1998 על פעילותו של "המכון להיסטוריה של גרמניה החדשה , " שנוסד ב 1935 בהנהלתו של ולטר פרנק ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי