תמונת העבר הגרמנית במעבר מרפובליקת ויימר לעידן הנאצי

במחקרו המקיף על התודעה ההיסטורית הגרמנית עמד ברנד פאולנבאך על חשיבותם של ייצוגי ההיסטוריה בהוויה החברתית בימי רפובליקת ויימר . פאולנבאך הציג את התקופה שבין עידן הקיסרות הווילהלמינית לרייך השלישי בגרמניה כתקופת שיא באינטנסיביות של העיסוק המקצועי בהיסטוריה , תקופה שבה גדל מאוד מספרם של ההיסטוריונים המקצועיים חברי "הגילדה , " וגם מעורבותם בחיי הציבור וכתיבתם העיתונאית העמיקו באופן משמעותי . לדבריו ההיסטוריונים הגרמנים , שבתקופה הקיסרית היה להם תפקיד מפתח בכינונה של "הלאומיות הרשמית , " היו מודעים מאוד 11 על התפתחותו של אתוס אנטי היסטוריציסטי אצל מספר הוגים יהודים גרמנים מרכזיים בתקופה זו ראו David N . Myers , Resisting History : Historicism and its Discontents in German Jewish Thought , Princeton 2003 על דפוסי התמודדות פילוסופיים של יהודים גרמנים עם המשבר של שנות השלושים ראו Thomas Meyer , Vom Ende der Emanzipation : Jiidische Philosophie und Theologie nach 1933 , Gottingen 2008 לקשר בין בעיות ההווה לדרך עיסוקם בעבר , ואף מילאו תפקיד חשוב בעיצוב דמות ההווה ואופק הציפיות לעתיד של בני הזמן ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי