מקורות המחקר

מקורותיו העיקריים של המחקר שעליו מבוסם הספר הם מאמרים וכתבות שפורסמו בעיתונים ובכתבי עת יהודיים שיצאו לאור בגרמניה , בצרפת ובהונגריה . כמו כן הוא מתבסס על עיון בספרות היסטורית , פופולרית בעיקרה , שפורסמה בבתי הוצאה יהודיים שפעלו בקהילות אלו . תמונת העבר שעיצבו הדוברים היהודים מתוארת על בסים מגוון פרסומים , חלקם בעלי אופי אידאולוגי ופרוגרמטי ואחרים בעלי אופי עיוני יותר . פרשנויות והערות רבות בעלות אופי היסטורי הופיעו בדיווחים פוליטיים ואף חדשותיים בעיתונות ובפרסומים פוליטיים יהודיים . דוברים יהודים עסקו לא מעט בייצוגי העבר כחלק ממאבקי ההווה על מעמד היהודים , לעתים תוך התפלמסות עם תפיסות היסטוריות אנטישמיות . חלקם פנו אל העבר כדי לעודד ולנחם את קוראיהם , ואחרים הזדקקו לו במסגרת פולמוסים רעיוניים עם דובריהם של זרמים יהודיים אחרים . התייחסויות רבות לתמונת העבר היהודי וניסיונות להסתייע בה לטובת ההווה הופיעו בפרסומים רבים שציינו אירועי יובל היסטוריים של אישים או אירועים , וכן במאמרי ביקורת . בהתבססותו על מגוון מקורות פרי עטם של פובליציסטים ופעילי ציבור מזרמים שונים הספר מתמקד בהשתקפות ההיסטו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי