בין מלחמות העולם

תוצאותיה של מלחמת העולם הראשונה שינו באופן עמוק את דפוסי התרבות הפוליטית בגרמניה ובהונגריה . שתי המדינות , שהשתייכו למחנה המובס במלחמה , נאלצו לקבל על עצמן תנאי שלום קשים מבחינתן . גרמניה בהסכם ורסאי והונגריה בהסכם טריאנון אולצו לוותר על טריטוריות נרחבות ולקבל על עצמן תנאים שהרוב המכריע של בני עמן חשו שהיה בהם עוול משפיל . התרבות הפוליטית שהשתררה בהן בעקבות הטראומה של התבוסה במלחמה טוטלית וחוויית ההשפלה הלאומית שבהסדרי השלום 31 לדיון בתפיסת האמנציפציה של הממסד הנאולוגי ובביקורת הציונית עליה ראו Janos Gyurgyak , A Zsidokerdes Magyarorszdgon , Budapest 2001 , pp . 225-254 32 תהליך זה בלט בעיקר בגרמניה ; ראו Nils Roemer , Jewish Scholarship and Culture ( n . 21 above ) , pp . 92-100 הכפויים ניתנת לתיאור כ " תרבות של תבוסה . " בשתי המדינות הביאה התבוסה לאויב החיצוני להתפוררותה של המערכת הפוליטית המסורתית ולקיטוב פוליטי רדיקלי ואלים , שהגיע לניצני מלחמת אזרחים . הכמיהה העמוקה להבנת פשרה של המפלה הניעה רבים לפרש אותה בראש ובראשונה כתוצאה של משבר לאומי ושקיעה פנימית שקדמו לתבוסה מידי האויב הח...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי