יהדות האמנציפציה מול האנטישמיות ומשבר הליברליזם האירופי

למשבר הליברליזם האירופי בשלהי המאה התשע עשרה הייתה השפעה מכרעת על התרבות הפוליטית הלאומית בגרמניה , בצרפת ובהונגריה . בשלוש המדינות היו היהודים צריכים להתמודד עם נטיותיהם של כוחות שמרניים שהגדירו את הזהות הלאומית במונחים דתיים נוצריים ( קתוליים או פרוטסטנטיים , ( והתנגדו לפיכך לקבלת היהודים כחלק מהאומה . השתלטותה של מחשבה שמרנית על הזרם המרכזי של הלאומיות הגרמנית , שקיעתו של רעיון הקדמה ועלייתם של רעיונות פולקיםטיים ואורגניים של דם ואדמה יצרו במרכז אירופה הדובר גרמנית אווירה נוחה לשלילת האמנציפציה של היהודים ולעלייתם של רעיונות אנטישמיים . יתרה מזאת , הם גם עיצבו מחדש את הלאומיות הגרמנית בדמות שונה מאוד מהקו הליברלי שיהודי האמנציפציה הפנימו ונטו להזדהות אתו . הדינמיקה ההיסטורית של התפתחות הלאומיות הצרפתית בתקופה זו הייתה שונה אמנם , אך גם במולדת המהפכה עלו בשלהי 26 על התפתחויות אלו של הלאומיות הגרמנית בתקופה זו ראו למשל George L . Mosse , The Crisisof German Ideology : Intellectual Originsof theThird Reich , New York 1964 ; ( ) U 0 Dann , Nation mid Nalionalismns in DeutschUind 1770 19...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי