מבוא

אין זה המקום לכתוב את ההיסטוריה הזו . אולם סקיצה שלה בכל זאת חיונית כאן , משום שעל מנת להבין את עתידה של קבוצה אנושית , כמו גם של אדם יחיד , ובמיוחד כדי להבין את עתידו של רעיון , חשוב לדעת מאין הוא בא ... מונחים כמו אסימילציה , אמנציפציה ודיםימילציה זקוקים לבחינה אם ברצוננו להבין מה קרה לאגודה המרכזית מאז , 1933 ולאיזו מטרה היא שואפת . משפטים אלו , הלקוחים מהמאמר הפרוגרמטי שפרסם אלפרד הירשברג , ממנהיגי " האגודה המרכזית של האזרחים הגרמנים בני האמונה היהודית " r !) Centralverein , deutscher Staatsburger jiidischen Glaubens שנודעה בקיצור , ( CV בשנת 1935 לא נגעו רק לתולדות ארגונו - הארגון הליברלי המרכזי ביהדות גרמניה . ניתן לראות בהם ביטוי למגמה רחבה הרבה יותר , שהניעה גם יהודים גרמנים שהיו פעילים במחנות פוליטיים אחרים לבחון מחדש את עידן האמנציפציה ולרדת לחקר עקרונות היסוד שכוננו אותו , אל מול מה שנראה כשקיעתו . יתרה מזאת , תחושת המצוקה והאיום , שנחוותה בשנות השלושים בעצמות שונות גם על ידי בני קהילות יהודיות מחוץ לגרמניה , הניעה גם את דובריהן לפנות לבחינתו מחדש של העבר היהודי לנוכח מורא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי