בסתיו ימי האמנציפציה

/ n'jy ? r 1 | זיכרון היסטורי ודימוי עבר תחת איום הפשיזם : הרסנית , צרפת , הונגריה מרכז ז ' 7 מן שזר גיא מירון בסתיו ימי האמנציפציה גיא מירון בסתיו ימי האמנציפציה זיכרון היסטורי ודימויי עבר תחת איום הפשיזם : גרמניה , צרפת , הונגריה  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי