ד. מפתח שמות גיאוגרפיים ואתניים

ליד שמות מקומות המופיעים במפה שבעמודים , 137-136 מופיעות הקואורדינטות המתאימות בסוגריים . אבדד 67 , 65 , 64 אבדדנ 24 אבל 48 אבל בית מעכה 48 אבל השטים 48 V : m 48 , 47 , 45 , 43 XX אבן אבראק 82 אברר 119 אגד ראו : אכד אדבאל 56 , 55 , 49 , 48 , 47 אדום ח , 78 , 71 , 70 , 42 , 25 , 24 ( 6-5 107 , 91 , 89 , 81 אדל 91 , 89 אדנ 10 אדנה 91 , 37 א דרוז , ג'בל 48 , 20 אוגרית 35 אור > ב 140 , 122 , 119 ( 5 אורמיה , ימת > ג 70 ( 2-1 אזור 82 , 78 אזל 128 אחזחנ 112 , 111 אחמתא 139 אידליון 91 איראן 142 , 72 , 59 , 48 , 38 אכד ( ראו גם : בבל ) , 101 , 95 , 94 , 125 , 123 , 122 , 121 , 120 , 119 , 118  אל הספר
מוסד ביאליק