קראו בכותר - אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל : מאות ט