ג. מפתח שמות אנשים

השמות במפתח מופיעים בכתיב חסר וללא ניקוד ; לקריאותיהם השונות , ראו בכתובות . אארמ 40 אביבעל 89 אביתע 106 אדא 91 אדד בל כאן 112 אדד נרר ב' 109 אדד נרר ג' , 110 , 37 , 32 , 31 , 30-23 115 אדון 134 אדמם 89 אדנבעל 10 אוסרכן ד' 73 , 72 , 60 אורב 41 , 40 , 37 , 36 אזתוד 37 אחאב 17 , 14 , 13 , 10 , 9 אחז 71 , 70 , 45 , 42 אחימלך 89 אחמלכ 104 אחמת 70 , 64 , 58 אכאש 91 , 89 אכיש 91 אכשתר 89 אל אסי 110 אלבד ראו ; יאבד אלכסנדר מוקדון 104 אמכשתר 129 , 127 , 126 אמנ 11  אל הספר
מוסד ביאליק