ב. מפתח שמות אלוהויות

השמות במפתח מופיעים בכתיב חסר וללא ניקוד ; לקריאותיהם השונות , ראו בכתובות . אגג 24 אדד 49 , 35 , 32 , 28 , 26 , 14 , 13 , 11 אדד ( של חלב ) 35 , 12 , 10 אמון 103 , 102 אנ 94 , 67 , 28 אנלל 94 , 85 , 67 , 25 אננכ 24 אר 106 אשור , 32 , 26 , 25 , 24 , 16 , 14 , 11 , 2 , 70 , 67 , 66 , 64 , 62 , 61 , 59 , 54 , 48 , 96 , 94 , 93 , 88 , 80 , 78 , 73 , 72 , 71 107 , 106 , 105 , 101 , 100 , 97 אשתר 101 , 100 , 94 , 85 , 26 אשתר ( של ארבל ) 106 אשתר ( של אשור ) 100 אשתר ( של נינוה ) 106 אשתר אגד 123 , 120 אשתרן 122 , 119 בל ( ראו גם : מרדך ) , 100 , 25 , 24 , 133 , 131 , 123 , 120 , 114 , 112 , 106 142 , 141 בן בל ( ראו גם : נבו ) 133 , 128 בנת 102 בעלשמם 107  אל הספר
מוסד ביאליק