לוח כרונולוגי

למחצית הראשונה של האלף הראשון לפסה"נ . מלכי אשור אשור ךב 972-1012 אשור רש אש 967-971 תגלת פלאסר ב' 935-966 אשור דן ב' 912-934 אדד נךך בי 891-911 תכלת ננךת ב' 884-890 אשורנצרפל ב' 859-883 שלמנאסר גי 824-858 שמש אדד ה' 811-823 אדד נךר ג' 773-810 שלמנאסר די 755-772 אשור דן גי 745-754 תגלת פלאסר ג' 727-744 שלמנאסר ה' 722-726 סרגון ב' 705-721 סנחריב 681-704 אסרחדון 669-680 אשורבנפל 627-668 אשור אטל אלנ סין שם לשר 612-626 סין שר אשכן ? ? אשור אבלט 609-611 מלכי בבל נבופלאסר 605-625 נבוכדראצר ב' 562-604 אויל מרדך 560-561 נרגל שר אצר 556-559 לבש מרדך 556 נבונאד 539-555  אל הספר
מוסד ביאליק