פרק אחד־עשר כורש מלך פרס

כורש השני מלך אנשן 530-559 ) לפסה"נ ) היה מייסדה של האימפריה הפרסית . בעזרת הכרוניקה הבבלית מימי נבונאד , אחרון מלכי בבל , ניתן לרשום את השלבים המרכזיים בבנייתה של ממלכת פרס : הדיפת התקפתו של אסטיאגס מלך מדי על כורש וכיבוש אחמתא ( המךן ) בירת מדי על ידי כורש בשנת ; 550 / 49 מסע צבאי נגד לוד ולכידת ספרד ( סרדיס ) בשנת 547 / 6 ( לפי כתבי הרודוטוס , נכבשו גם ערים יווניות נוספות במערב אנטוליה ;( נפילת בבל ללא קרב בשנת . 539 / 8 השלטון על סוריה וארץ ישראל עבר לידי כורש , שהוכר כיורש הלגיטימי של בבל ; מבחינה מינהלית הוכפפו כל השטחים ממערב לפרת " = ) עבר הנהר ( " למושל בבל .  אל הספר
מוסד ביאליק