כתובת 41. כרוניקה בבלית מימי נבוכדראצר

בלוח זה של סדרת הכרוניקה הבבלית נרשמה סקירה תמציתית של האירועים משנת 21 לנבופלאסר 605 ) לפסה"נ ) עד שנת 11 לנבוכדראצר 595 ) לפסה"נ . ( הלחימה בצפון סוריה של הכוחות הבבליים נגד צבא מצרים שהתבצר בחרן הגיעה לשלב ההכרעה , שבסופו עברה השליטה במערב לידי בבל . מתיאור הקרבות החוזרים ונשנים של נבוכדראצר בסוריה מסתבר שממלכות סוריה התנגדו נמרצות לאפשרות שאימפריה מסופוטמית חדשה תקום באזורן . הידיעה על כניעת ממלכת יהודה לבבל רשומה בשנת 7 לנבוכדראצר . מצב השתמרותו של הלוח רע ושורות אחדות בסוף צד הפנים ובראש צד האחור חסרות . מהדורה : Grayson , Chronicles , no . 5 , pp . 99-102 תרגומים : ANET , p . 564 ; TPOA , pp . 138-141 ; TUAT 1 / 4 , pp . 402-404 ; COS 1 , pp . 467-468 תצלומים : Grayson , Chronicles , plate xvi ; ANEP , no . 804 [ שנה [ : 21 מלך אכד בארצו . נבוכדראצר בנו הבכור [ יו ] רש העצר פנים , 1 [ את צבא ארץ אכד ] גייס . הוא יצא בראש צבאו לעלות על כרכמיש אשר על גדת הפרת . [ ] אשר חנו בכרכמיש , הוא עבר את הנהר . [ ] נלחמו זה בזה . צבא מצרים נסוג מפניו . הוא הנחיל להם [ מפלה ] עד בלתי השאיר לה...  אל הספר
מוסד ביאליק