כתובת 39. כרוניקה בבלית מימי נבונצר עד שמש־שם־אכן

בלוח זה נסקרות השנים מימי נבונצר 743-747 ) לפסה"נ ) עד עלייתו של שמש שם אכן 648-668 ) לפסה"נ . ( בנוסף למלכי בבל , לא נפקד מקומם של מלכי אשור בשנים שמלכו כמלכי בבל . כמו כן הובאו מקצת חילופי השלטון בעילם , שכנתה של בבל מדרום מזרח . העותק השלם ביותר ששרד הועתק בבבל בשנת כ"ב לדריוש ( ( 'א "מלך בבל וכל הארצות" 499 ) לפסה"נ ) על לוח גדול המחולק לארבעה טורים , שניים מכל צד . להלן שני קטעים נבחרים , האחד מביא את תמצית חייו של שלמנאסר ה' ( כנראה לא שרד רישום מפורט יותר ) והאחר סוקר את התקופה ( לפי שנים יחידניות ) מרצח סנחריב עד לעלייתו של אשורבנפל . מהדורה : Grayson , Chronicles , no . I , pp . 69-87 תרגומים : ANET , pp . 301-303 ; TPOA , pp . 105-106 , 126 ; TUAT 1 / 4 , pp . 401-402 ; COS 1 , p . 467 תצלום : Grayson , Chronicles , plates xii-xiii פנים 19 , 1 שנה 3 ( של ) מכן זר . תגלת פלאסר 20 כשירד אל ארץ אכד הוא הרס את בית אמכן ותפס את מכן זר . שלוש שנים מלך מכן זר בבבל תגלת פלאסר היה למלך בבבל . שנה : 2 תגלת פלאסר בחודש טבת ( הלך ) לגורלו . 25 > שמונה עשרה < שנה מלך תגלת פלאסר בארץ אכד ו...  אל הספר
מוסד ביאליק