פרק עשירי כרוניקות בבליות

המאפיין העיקרי של קבוצת הטקסטים המכונה כרוניקות הוא סידורם לפי שנות המלך ; העיקרון הכרונולוגי נשמר גם ברישום שאינו רצוף , ומדלג על שנים או על מלך מסוים . הכתיבה הכרוניסטית היא לרוב תמציתית ועניינית , כך שלעתים שלוש או ארבע שורות עשויות לסכם שנה שלמה , אך יש גם דוגמות של דיווחים מלאים יותר . הנושאים שנסקרו : קרבות ( ניצחונות וגם כישלונות , ( ענייני פולחן , מחירי השוק ; הכל נמסר ללא פולמוס או הצטדקות , והרושם הוא שלפנינו 'עובדות כהוויתך . בו בזמן ברור שהסופרים הביאו בכרוניקות נושאים בהם מצאו עניין ואותם ביררו מתוך רישום ארוך ומפורט . כתיבה כרוניסטית היתה מקובלת במיוחד בבבל , אם כי כמה שברי לוחות מלמדים שהסוגה היתה מוכרת גם באשור אף שלא נקלטה שם .  אל הספר
מוסד ביאליק