כתובת 38. הכרוניקה האפונימית

לוחות הכרוניקה מסורגלים בקווים מאונכים המחלקים את הלוחות לארבעה טורים . בטור הראשון מופיעה רק הנוסחה : rf c limme 'ב > שנת ) האפונים . ' קו אופקי נוסף נמתח על הלוח לפני שנת האפונים של המלך . בתרגום שלהלן , ויתרנו על הטור הראשון ובשלושת הטורים האחרים , נעשה ניסיון לשמור על חלוקת הכתוב לפי הטורים על חשבון תרגום שוטף . התרגום מתבסס על מחקרו של מילרד המקבץ את כל כתבי היד של רשימת האפונימים והכרוניקה האפונימית . מהדורה : A . Millard , The Eponyms of the Assyrian Empire 910-612 BC , SAAS 2 , Helsinki 1994 ; A . Ungnad , "Eponymen " , RLA 2 , pp . 412-457 תרגום : ANET , p . 274 ; COS 1 , pp . 465-466 . 796-805 עיקר הפעילות הצבאית בשנים אלה היה במערב כפי שניתן ללמוד מן היעדים הרשומים בכרוניקה ומן התיאורים שבכתובות אדד נךך גי ; השוו כתובות . 6-4 . 772-775 חזרתה של אשור למערב אחרי היעדרות של עשרות שנים . השוו כתובת . 7 . 738-743 במשך שלוש שנות המצור על ארפד ביקש תגלת פלאסר ג' לדחוק את אררט ממעמדה בצפון סוריה ולהשליט שם את ההגמוניה האשורית . פרשת עזריהו ורשימת מעלי מס שייכות לאירועי שנת . 738 השו...  אל הספר
מוסד ביאליק