פרק תשיעי הכרוניקה האפונימית האשורית

מניין השנים באשור התנהל לפי שיטת האפונימים . כל שנה היתה קרויה על שם אפונים ( אשורית : , /""« / limmu שפירושה 'סבבי , ( שהיה שר או פקיד בכיר ; אף המלך נהג ליטול את משרת האפונים , בדרך כלל בשנתו השנייה . בחירת האפונימים נעשתה , ככל הנראה , בהטלת גורל ( אשורית : , pum 'פור , ( ' ונתגלתה קוביית פור כזו מימי יסל , שהיה הממונה על משק הבית של המלך שלמנאסר ג' ( איור , עמי . ( 108 יחל שימש אפונים שלוש פעמים בשליש האחרון של המאה טי ( בשנים . ( 821 , 824 , 833 במרוצת השנים , נקבע סדר פחות או יותר קבוע למינוי האפונימים ; אחרי שנת המלך , שימשו במשרת האפונים התרתן , כרוז הארמון , רבשקה , אשר על הבית , והפחות הבכירים . במאה ז' הורחב מעגל האפונימים לכלול גם פחות ששירתו באזורים מרוחקים של האימפריה , כגון נבו כנ אצר פחת שומרון בשנת 690 ואס אדד אננ פחת מגידו בשנת . 679 כדי לנהל סדרי ממשל ומסחר תקינים , נרשמו שמות האפונימים בלוחות לפי סדר כהונתם , ובמשך הזמן , נוסף תואר לכל אפונים כדי להבחין בין אנשים בעלי אותו שם . נשתמרו לוחות סיכום של האפונימים משנת 910 לפסה"נ ( אדד נרך ( 'ב עד 649 ( אמצע שנותיו של אש...  אל הספר
מוסד ביאליק