ה'פו־ר' של יחל (אוסף הלוחות, אוניברסיטת יל, ארה"ב)