כתובת 37. המסעות נגד הערבים (לפי מהדורה B)

בכתובות אשורבנפל נמסר על קרבות שניהל המלך נגד שבטי הערבים בשתי זירות , במערב נגד הנוודים שפלשו לתחומי הממלכות הכפופות לאשור , ובדרום נגד הערבים שהשתתפו במרד של שמש שם אכן . הסקירה הקדומה במהדורה B ( משנת ( 649 מתארת אירועים שהתרחשו בשנת 652 ( לפני פרוץ הקרבות בבבל ) ומתרכזת בפעילות הצבאית של אשור בעבר הירדן ובדרום סוריה . היחידה הנוכחית מופרדת מקודמתה ( שדנה בעילם ) על ידי קו ששורטט על הלוח , אך איננה מסופררת כמסע נפרד כמו במהדורות המאוחרות שבהן הופרד סיפור הערבים על ידי מתן מספר נפרד למסע נגדם . מהדורה : A . C . Piepkorn , Historical Prism Inscriptionsof Ashurbanipal , Chicago 1933 , pp . 80-85 ; Borger , AssurbanipaU pp . 113-114 - 93 - vii יותע בן חזאל מלך קדר המשועבד לי פנה אלי בדבר אלוהיו והתחנן 31 , VIII , י אל מלכותי . באלים הגדולים השבעתיו והחזרתי לו את האלה עתרשמין . אחר כך , הוא פשע בשבועתי , לא נצר את הטובה ( שעשיתי עמו ) והשליך את עול אדנותי . הוא מנע את רגליו ( מלבוא ) לדרוש בשלומי וחדל ( להביא ) מתנות . את אנשי ערב הסית למרוד אתו והם פשטו שוב ושוב על ארץ אמך . את חיילי...  אל הספר
מוסד ביאליק